ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ โพดุล

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับกองทัพอากาศและคณะฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ โพดุล ร่วมมอบชุดที่นอนและหมอนยางพารา ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ วัดชลธาร ตำบลบ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการทำความสะอาดฟื้นฟูถนนในหมู่บ้าน การทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562