ร่วมสนับสนุนโครงการเติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง

ร่วมสนับสนุนโครงการเติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง หนึ่งในโครงการของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภริยา นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบชุดที่นอนยางพาราสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 200 ชุด มูลค่ารวมกว่า 198,000 บาท จากคุณจิรวดี อังศุมาลี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา