สนับสนุนของรางวัล “ร้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)”

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด สนับสนุนของรางวัล อาทิ หมอนยางพาราชาร์โคล, เบาะรองนั่งยางพารา, รองเท้ายางพารา ในการจับสลากของรางวัล “ร้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” ใน“งานกาชาดประจำปี 2562” โดยมีคุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาของรางวัลฯ เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา