สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

คุณกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณจิรวดี อังศุมาลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องไพลิน หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา