รางวัลนักบริหารดีเด่น
Greenlatex CEO’s rewards
สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส
Foundation grant
ปันของใช้ให้น้อง
Product donation for children
เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี
Greenlatex at an agriculture fair
ISO 14001:2015
ร่วมมือทางธุรกิจ
Oversea partnership (Veitnam)
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก
Foundation grants
ร่วมสนับสนุนหมอนยางพารา
Pillow donation
บริจากน้ำท่วม-กองทัพอากาศ
CSR project with Royal Thai Air Force for flood victims
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Mattress donation for flood victims
โพดุล-กองทัพอากาศ
Product donation for storm victims
พลังน้ำใจ
Mattress donation for flood victims
ชมรมแม่บ้านกรมการปกครองท้องถิ่น
CRS project with women association
สวัสดีผู้ว่า จ.ปทุม
Greenlatex with the Pathum-Thani local government
เปิดตัว Rezz n Go
New brand launching: Rezz n Go
สนับสนุนที่นอนยางพาราเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลภูมิพล