รางวัลนักบริหารดีเด่น
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส
ปันของใช้ให้น้อง
เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี
ISO 14001:2015
ร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก
ร่วมสนับสนุนหมอนยางพารา
บริจากน้ำท่วม-กองทัพอากาศ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โพดุล-กองทัพอากาศ
พลังน้ำใจ
ชมรมแม่บ้านกรมการปกครองท้องถิ่น
สวัสดีผู้ว่า จ.ปทุม
เปิดตัว Rezz n Go