นักบริหารดีเด่นแห่งปี

รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒”
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ให้กับ คุณกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่นักบริหารที่มีความสามารถมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆให้สำเร็จ มีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์ตอบแทน คุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา