Gift Set ชุดของขวัญ

Greenlatex ร่วมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมไทย
ด้วยชุดของขวัญผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติแท้ หุ้มด้วยผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 100%
ทุกผืนผ่านการตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว
จากกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านด่านเหนือ ผ้าขาวม้าด่านเหนือแพรฝ้าย จังหวัดกาฬสินธุ์