ร่วมสนับสนุนหมอนยางพารา ให้กับร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานกาชาด ประจำปี 2562

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนหมอนยางพารา (Bamboo Chacoal) เพื่อเป็นของรางวัลให้กับร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “กาชาด ประจำปี 2562” โดยมีคุณเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการกองตรวจมาตรฐาน 3 พร้อมด้วยคุณนงลักษณ์ โรจน์วีระ เลขานุการกรมฯ รับมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562